Back to English Homepage

Fáilte!

Fáilte go dtí suíomh an Choláiste. Táim cinnte go mbeidh sé eolach agus cabhrach duit. Táimid an-bhródúil as ár scoil agus an pobal i gcoitinne sa scoil. Is é misean na scoile ná atmaisféar a chothú ina mbeidh na scoláirí dá spreagadh a bheith chomh maith agus is féidir leo agus seans a fháil a mbua a fhorbairt. Beidh tacaíocht ar fáil dóibh lena spriocanna pearsanta a bhaint amach. Is í an aidhm atá againn ná timpeallacht a chothú ina mbeidh scoláirí sásta agus muiníneach labhairt amach dóibh fhéin. Éistfear leo uilig sa scoil. Sa timpeallacht Proinsiasach gheobhaidh gach scoláire oideachas uilíoch. Beidh siad go maith ag foghlaim agus beidh muinín ag na fir agus mná óga ag tabhairt faoin saol ins an t-aonú haois is fiche leis na scileanna a bheidh acu. Sa scoil beidh an foghlaimeoir ag fáil scileanna nua, eolas agus tuiscint chomh maith le dearcadh dearfach agus dea-nósanna.

Tá Coláiste San Froinsias, Rinn Mhic Gormáin ag fás mar phobal. Tá sé seo tagtha as obair chrua agus meas óna daltaí agus na muinteoirí. Tá atmaisféar dearfach, díograsach agus fuinniúil sa scoil. Tá áiseanna den chéad scoth sa scoil. Tá rogha leathan ar fáil do na scoláirí cónaithe maidir le fanacht cúig nó seacht lá. Is é an rogha cúig lá ná ón Luain go hAoine agus seo é an rogha a úsáideann formhór na scoláirí Éireannacha, chun diriú ar a gcuid oideachas agus ag an am céanna chun úsáid a bhaint as ár gcuid áiseanna agus imeachtaí. Tá pobal fuinniúil cónaithe sa scoil. Tá céad caoga daltaí Éireannacha againn. Tá scoláirí againn as An Ghearmáin, An Ostair, An Eilvéis, An Spáinn, An Iodáil, An Chóire Theas, Méiriceá, An Ísiltír agus An Rúis freisin. Tá deis ag gach dalta na háiseanna atá sa scoil a úsáid. Tá ionad spórt, linn snámha, raon reatha, cúrsa galf agus teicneolaíocht nua-aimseartha sna seomraí ranga.

Tá foireann againn a thugann aire don scoil chónaithe agus déanann siad siúd cinnte go bhfaigheann na scoiláirí aire cheart i mbealach freagrach. Bíonn an foireann ag treoiriú, ag spreagadh agus tabhairt tacaíocht do na scoláirí. Bíonn staidéar trathnóna  ar fáil chomh maith le imeachtaí faoi stiúr foireann na scoile. Tá seomraí singil ar fáil do na mic léinn sa chúigiú agus sa séú bliain. Tá ar daltaí soisearacha seomra a roinnt. Tá clár iomlán de imeachtaí ar siúl tar éis na scoile agus tá clár eagraithe don deireadh seachtaine dóibh siúd a fhanann don seacht lá.

Is deis iontach é an scoil chónaithe a mhúineann neamhspléachas i dtimpeallacht sábhailte. Faigheann siad seans páirt a ghlacadh ar foirne agus imeachtaí spórt. Deireann na scoláirí go minic go breá leo an méid ama sa bhreis is féidir leo a chaith lena gcairde. Bíonn am acu diriú ar an staidéar agus tá an scoil mar an baile acu. Tá sé  mar chuspóir againn comhluadar a chruthú agus a dhaingniú sa scoil ina mbeidh gach dalta sábhailte. Ba cheart go mbeadh an seans ag gach dalta an méid is féidir leo a bhaint amach.  


Tar ar chuairt chugainn. Geobhaidh tú céad míle fáilte anseo.

Diarmuid Ó Laimhín
Príomhoide